Unesco wordt opgericht (1945)

Unesco

Op 16 november 1945 wordt de VN-organisatie Unesco opgericht. De organisatie, voluit United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, wil bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Volgens het statuut wil de organisatie dit onder meer bereiken door onderwijs en verspreiding van cultuur te bevorderen en wederzijds begrip tussen de verschillende staten vergroten.

Een van de bekendere activiteiten van Unesco is het werelderfgoedprogramma. De VN-organisatie stimuleert onder meer de bescherming van werelderfgoed door het opstellen van deze eigen werelderfgoedlijst.

Lidmaatschap van de VN-organisatie staat open voor alle leden van de Verenigde Naties. Staten die niet lid zijn van deze club kunnen eventueel toch worden toegelaten door de Algemene Conferentie. Sinds eind oktober 2011 heeft Unesco 195 leden doordat Palestina werd toegelaten. Verschillende landen – waaronder Nederland, Duitsland, Israël, Roemenië en de Verenigde Staten – stemden overigens tegen de toetreding van de Palestijnen. Kort na de toelating lieten Amerika en Israël zelfs weten de verplichte contributie op te schorten. In de jaren tachtig maakte Unesco ook al eens een crisis door. Die crisis leidde toen zelfs tot een tijdelijke uittreding van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Singapore. Deze landen waren onder meer van mening dat de VN-organisatie onder leiding van de Senegalees Amadou-Mahtar M’Bow te veel was gepolitiseerd.

Eind 2017 maakten de Verenigde Staten bekend opnieuw uit de Unesco-organisatie te stappen. Israël kondigde aan hetzelfde van plan te zijn.

Boek: Werelderfgoed van Nederland – Unesco-monumenten van nu en de toekomst
DVD: Documentaire: Unesco Erfgoed

Verder op 16 november:

  • 367 – Tegenpaus Ursinus wordt in Rome door de stadscommandanten (praefecti) naar Gallië verbannen.
  • 1572 – Spaanse troepen richten een bloedbad aan in Zuthpen.
  • 1776 – De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden biedt de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp in hun Onafhankelijkheidsoorlog.
  • 1893 – Oprichting van de Tsjechische voetbalclub Sparta Praag.
  • 1904 – Uitvinding van de elektronenbuis, door John Ambrose Fleming
  • 1918 – De Hongaarse Volksrepubliek wordt uitgeroepen
  • 1933 – De Verenigde Staten knopen diplomatieke banden aan met de Sovjet-Unie.
  • 1951 – Leeuwarden: Kneppelfreed
Vorige dag

17 november

Volgende dag

15 november