De Britse minister Arthur Balfour verstuurt de ‘Balfour-declaratie’ (1917)

De Britse minister Arthur Balfour (1848-1930)

De Britse minister Arthur Balfour verstuurt op 2 november 1917 een brief naar Lord Rotschild, een prominent Brits zionist. De brief wordt bekend als de Balfour-declaratie. Veel Joden zien de brief als een internationale goedkeuring voor de stichting van de staat Israël.

De verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann, een van de leiders van de Zionistische Wereldorganisatie. In de brief staat:

“Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land”.

Balfour-verklaring (1917)
Balfour-verklaring (1917)
De meeste zionisten zijn blij met de verklaring. Veel Arabieren reageren echter woedend. Ze zijn van mening dat met de Balfour-verklaring de Britse-belofte van 1916 aan Sharif Hussein van Mekka wordt geschonden. De Britse Hoge Commissaris in Caïro, Sir Henry McMahon, had toen tegenover deze Sharif Hussein van Mekka aangegeven dat Groot-Brittannië bereid was de onafhankelijkheid van de Arabieren te erkennen en steunen.

Lees ook: Chaim Weizmann (1874-1952)
…en: Balfour-verklaring (1917)
Boek: Israël tussen hoop en vrees – Van socialistische pioniersgeest naar kapitalisme

Verder op 2 november:

 • Filips II
  Filips II
  1170 – Tijdens een storm wordt het Creiler Woud verzwolgen door de Zuiderzee.
 • 1532 – Een stormvloed, de Allerheiligenvloed van 1532, treft Nederland.
 • 1561 – Guido de Brès biedt de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de Spaanse koning Filips II aan. Deze geloofsbelijdenis is nog steeds van kracht in alle calvinistische kerken.
 • 1889 – North Dakota en South Dakota worden staten van de Verenigde Staten.
 • 1903 – Andrew Carnegie ondertekent in New York de stichtingsakte van de Carnegie Stichting.
 • 1930 – Haile Selassie wordt tot keizer van Ethiopië gekroond.
 • 1931 – DuPont produceert als eerste synthetisch rubber.
 • 1976 – Amerikaanse presidentsverkiezingen: Jimmy Carter, oud-gouverneur van Georgia, verslaat zittend president Gerald Ford.
 • 2000 – Het ISS wordt vanaf nu permanent bewoond.
 • 2004 – Theo van Gogh wordt in Amsterdam vermoord.
Vorige dag

3 november

Volgende dag

1 november