Zeeheld Maarten Tromp overlijdt tijdens de Slag bij Ter Heijde (1653)

Praalgraf van Maarten Tromp in Delft (Bron afbeelding: Picasa Web)
Praalgraf van Maarten Tromp in Delft – Foto: Picasa Web

Op 10 augustus 1653 overlijdt de zeeheld Maarten Tromp tijdens de Slag bij Ter Heijde. Tromp was onder meer officier en later luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Al op zijn negende maakte hij zijn eerste zeereis. In 1637 kreeg hij het opperbevel van de zeemacht en hij maakte toen snel naam, met name door de overwinning bij Duins in 1639 waarbij hij een Spaanse vloot vernietigde.

Maarten Tromp (1598-1653)
Maarten Tromp (1598-1653)

Tromp boekte zijn grootste overwinning in de strijd tegen de Engelsen tijdens de Slag bij Sungels (ook wel: Battle of Dungeness) op 9 december 1652. Volgens de Britse overlevering zou Tromp na afloop van deze slag een bezem in zijn mast hebben gevangen om te illustreren dat hij de zee van zijn vijanden had schoongeveegd.

Maarten Tromp overleed op 10 augustus 1653 tijdens de Slag bij Ter Heijde. Een Engelse scherpschutter varend op het schip van William Penn trof hem toen dodelijk in de borst. De laatste woorden van de zeevaarder zouden zijn geweest:

“Ik heb gedaan, houdt goeden moed.”

Volgens de overlevering zou zeevaarder Michiel de Ruyter het volgende hebben gezegd toen hij het levenloze lichaam van Tromp zag:

“Mocht het God behaagd hebben mijn leven te nemen in plaats van het zijne!”

Het praalgraf van Maarten Tromp bevindt zich in de Oude Kerk in Delft. Tijdens de lijkrede zegt de raadspensionaris van Holland, Johan de Witt:

“Een zeeheldt, welckers gelycke de aerde niet veel heeft gedragen ende mogelyck niet lichtelyck in ’t toekomende sal syn te vinden”.

Lees ook: Maarten Tromp (1598-1653)
Boek: Maarten Tromp. Bestevaer!
Boek: Zeehelden van de Gouden Eeuw

Verder op 10 augustus:

2 Comments

  1. Ls
    De verantwoordelijke Nederlandse zeer kundige scheepsbouwer vluchtte toen zeer tijdig toen hij gedwongen werd door de Zweedse koning niet zeewaardige aanpassingen te doen tijdens de bouw.
    Conclusie 😉
    1 Politiek en Techniek is soms een ongelukkig huwelijk
    2 Techniek is soms een aardig middel om de toekomst trefzeker te voorspellen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vorige dag

11 augustus

Volgende dag

9 augustus