President Nixon treedt af vanwege het Watergateschandaal (1974)

Richard Nixon verlaat het Witte Huis na zijn aftreden – Foto: Oliver F. Atkins

De Amerikaanse president Richard M. Nixon trad op 9 augustus 1974 af naar aanleiding van het zogenaamde Watergateschandaal. De affaire ontleent zijn naam aan het Watergate-gebouwencomplex in Washington waar in de jaren zeventig het hoofdgebouw van de Democratische Partij was gevestigd.

In de zomer van 1972, tijdens de verkiezingscampagne voor het presidentschap, was er ingebroken in dit gebouw. Medewerkers van de Republikeinse Partij van de zittende president Richard Nixon bleken te hebben geprobeerd afluisterapparatuur in het gebouw te plaatsen.

Het Watergate-complex

Het Watergateschandaal dat hieruit voortvloeide kwam aan het rollen dankzij twee journalisten van de Washington Post: Bob Woodward en Carl Bernstein. Deze journalisten waren getipt door de anonieme bron Deep Throat. Pas veel later bleek dat deze anonieme bron Mark Felt (1913-2008) was, destijds de tweede man van de FBI.

Een demonstrant vraagt om de afzetting van Nixon

De twee journalisten beten zich na de tips van Deep Throat vast in de zaak en kwamen met een serie onthullingen. Zo ontdekten ze bijvoorbeeld dat de Republikeinen zich schuldig hadden gemaakt aan corruptie bij het verkrijgen van verkiezingsgelden. Ook ontdekten ze dat er in het Witte Huis geheime lijsten waren bijgehouden van politieke tegenstanders en dat de telefoons van verschillende van die tegenstanders waren afgetapt. Verder bleken er onder meer lastercampagnes te zijn opgezet tegen belangrijke presidentskandidaten van de Democratische Partij.

Richard Nixon verklaarde lange tijd helemaal niets te hebben geweten van de verschillende manipulaties. Hij kwam zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat verschillende van de dubieuze zaken door zijn naaste medewerkers waren uitgevoerd. In 1974 gaf het Hooggerechtshof opdracht bandopnamen vrij te geven en toen werd duidelijk dat Nixon en zijn campagnestraf wel degelijk betrokken waren geweest bij onder meer de inbraak in het Watergate-gebouwencomplex.

Om een impeachment-procedure te voorkomen trad Nixon op 9 augustus 1974 af. Zijn opvolger, Gerald Ford, verleende hem in september 1974 amnestie voor alle strafbare feiten die hij tijdens zijn presidentschap had gedaan.

Meer Amerikaanse geschiedenis
Boek: Alleen tegen de wereld – De tragiek van Richard Nixon
Overzicht van geschiedenisboeken over Amerika

Richard Nixon kondigt zijn vertrek aan, 8 augustus 1974

Verder op 9 augustus:

 • Sixtijnse Kapel
  Sixtijnse Kapel
  378 – Slag bij Adrianopel. Keizer Valens sneuvelt in de strijd tegen de Visigoten.
 • 1483 – De Sixtijnse Kapel wordt officieel ingewijd.
 • 1862 – Première van de opera Béatrice et Bénédict van Hector Berlioz in Baden-Baden.
 • 1902 – Eduard VII wordt gekroond als koning van het Verenigd Koninkrijk.
 • 1928 – Tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam wint de Nederlandse gymnastiekploeg goud. Zij zijn de eerste Nederlandse vrouwelijke Olympische kampioenen.
 • 1942 – Mahatma Gandhi wordt gearresteerd.
 • 1965 – Singapore wordt onafhankelijk na de afsplitsing van Maleisië.
 • 1972 – Na de val van het kabinet-Biesheuvel I regeert het kabinet-Biesheuvel II als minderheidskabinet door tot 11 mei 1973.
 • 1993 – Koning Albert II wordt na het overlijden van zijn broer Boudewijn I de zesde Koning der Belgen.
 • 2007 – Spaceshuttle Endeavour wordt voor een vlucht naar ruimtestation ISS vanaf Cape Canaveral succesvol gelanceerd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vorige dag

10 augustus

Volgende dag

8 augustus