Ferraris overhandigt zijn Grote Atlas aan keizer Jozef II (1777)

Op 10 december 1777 overhandigt Joseph-Jean-François graaf de Ferraris zijn Grote Atlas, de eerste atlas van België, aan keizer Jozef II.

Onder leiding van Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) werd in de achttiende eeuw voor het eerst een atlas van België gemaakt. Vanaf 1771 werd het grondgebied van het huidige België in kaart gebracht. Dit op een gedetailleerde schaal van 1:11.520.

Op 10 december 1777 overhandigde Ferraris 275 met de hand getekende en ingekleurde topografische kaarten aan keizer Jozef II. De kaarten waren vergezeld van twaalf volumes historisch, geografisch, economisch en militair commentaar. De handgetekende kaart was bestemd voor de keizer en zijn kabinet. Ze kreeg dan ook de naam Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Een eenvoudiger versie, op schaal 1:86.400, werd in druk aan het grote publiek aangeboden. Deze kreeg de naam Carte marchande.

Artikelen over cartografie
Boek: De Grote Atlas van Ferraris
Overzicht van boeken over (de geschiedenis van) de cartografie

Verder op 10 december:

 • Awu
  Awu
  1665 – Mede op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter komt het Korps Mariniers tot stand.
 • 1711 – De vulkaan Awu op het Indonesische eiland Sangir barst gedurende zes dagen uit en maakt naar schatting 3.000 slachtoffers.
 • 1799 – Als eerste land ter wereld voert Frankrijk het metrisch stelsel in.
 • 1898 – In Parijs wordt een verdrag getekend waarmee officieel een einde komt aan de oorlog tussen Spanje en de Verenigde Staten.
 • 1901 – Eerste Nobelprijs toegekend.
 • 1941 – Japanse troepen landen in de Filipijnen, bezetten Guam, en brengen de Britse schepen HMS Prince of Wales en HMS Repulse tot zinken.
 • 1945 – Nederland wordt lid van de Verenigde Naties
 • 1948 – De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt de Universele verklaring van de rechten van de mens aan.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vorige dag

11 december

Volgende dag

9 december