De Piltdown-mens hoax (1912)

Onderzoekers buigen zich over de resten van de Piltdown-mens

Op 18 december 1912 wordt in Engeland een schedel gevonden van een oermens: de zogenaamde Piltdown-mens. Later blijkt het om een schedel van een orang-oetan of andere mensaap te gaan.

Als in 1912 bij het in Engeland gelegen Piltdown (Essex), de resten van een schedel gevonden worden, is de wetenschap een en al oor. De schedel is namelijk vrij ‘modern’ terwijl de restanten van de kaak die korte tijd later op dezelfde plek gevonden worden een zeer aapachtig voorkomen hebben. Wetenschappers hopen dat ze eindelijk de ontbrekende schakel in de ontwikkeling van de mens hebben gevonden.

Replica van de schedel van de Piltdown-mens – Foto: CC

Charles Dawson is de man die de resten vond en hij is ook degene die nauw betrokken is bij het paleontologisch onderzoek. Er wordt lang doorgezocht naar nieuwe fossielen. Er worden elders inderdaad resten gevonden, maar geen van deze fossielen heeft een moderne schedel met een aapachtige kaak. Sommige wetenschappers beginnen te denken dat de kaak en de schedel van de Piltdown-mens toevallig bij elkaar gevonden zijn, maar dat ze niet bij elkaar horen.

In 1947 blijkt na onderzoek inderdaad dat de schedel en de kaak niet bij elkaar horen. Ook blijkt dat de gevonden kaak van de Piltdown-mens afkomstig is van een orang-oetan of andere mensaap en dat de gevonden moderne schedel chemisch is bewerkt om hem er ouder uit te laten zien. Kortom: het blijkt te gaan om een vervalsing.

Wie er achter de vervalsing heeft gezeten is nooit duidelijk geworden. Er zijn er die met de beschuldigende vinger naar Charles Dawson wijzen. Ook wordt wel de naam van de jezuïet, antropoloog en filosoof Pierre Teilhard de Chardin genoemd. Deze vond eerder een hoektand van de zogenaamde Piltdown-mens. Vermoedelijk zal nooit bewezen kunnen worden wie er achter het bedrog zat.

Wel te verklaren is waarom zoveel wetenschappers aanvankelijk klakkeloos in het bedrog geloofden. Aan het begin van de twintigste eeuw waren veel westerse wetenschappers er nog van overtuigd dat de ontwikkeling van aap naar modern mens in Europa moest hebben plaatsgevonden. Later werd duidelijk dat die ontwikkeling zich voornamelijk in Afrika voltrok.

Boeken over archeologie

Verder op 18 december:

 • Paus Innocentius VI
  Paus Innocentius VI
  546 – Totila, koning van de Ostrogoten neemt Rome in. De bevolking verlaat, op zo’n 500 gijzelaars na, de verwoeste stad.
 • 1352 – Paus Innocentius VI wordt als Paus gekozen.
 • 1642 – Abel Tasman gaat aan land in Mohua Golden Bay, en is de eerste Europeaan in Nieuw-Zeeland.
 • 1787 – New Jersey accepteert de Amerikaanse grondwet.
 • 1865 – Door aanname van het 13de amendement van de Amerikaanse grondwet wordt slavernij afgeschaft in de Verenigde Staten van Amerika.
 • 1956 – Japan treedt toe tot de Verenigde Naties.
 • 2004 – Laatste uitzending van Van Gewest tot Gewest.
Vorige dag

19 december

Volgende dag

17 december