Slag bij Poitiers (1356)

Slag bij Potiers (1356)

Op 19 september 1356 vindt de Slag bij Poitiers plaats. Deze slag maakt onderdeel uit van de Honderdjarige Oorlog, een benaming voor de oorlogen die Fransen en Engelsen tussen 1337 en 1453 met elkaar voerden.

Bij Poitiers behalen de Engelsen, onder leiding van de prins van Wales (Eduard van Woodstoch of de Zwarte Prins), voor de tweede keer gedurende de Honderdjarige Oorlog een overwinning. De Fransen worden geleid door Jan II de Goede die een voor die tijd erg groot leger heeft samengebracht. Ondanks de troepensterkte (hoe groot zijn leger was is niet helemaal bekend) en de militaire moed van Jan II wordt de Slag bij Poitiers door de Fransen verloren. Anders dan bij voorgaande slagen vallen de meeste Franse edelen niet te paard maar te voet aan.

Jan II van Frankrijk
De aanval verloopt vrij ongecoördineerd en hoewel de Engelsen in de minderheid zijn en niet op de steun van een ander Engels leger kunnen rekenen (dat andere leger is niet lang daarvoor vertrokken naar Bretagne) weteen ze de aanval af te slaan en de Fransen te verslaan.

Jan II wordt gevangen genomen. Tot aan de Vrede van Brétigny (1360) blijft hij opgesloten in Engeland. Het vredesverdrag bepaalt dan dat de Fransen losgeld moeten betalen voor Jan II en daarnaast moeten Aquitanië, Calais en Ponthieu aan de Engelsen afgestaan worden aan koning Eduard III van Engeland. De Engelse koning ziet op zijn beurt af van aanspraken op de Franse kroon.

Van echte vrede is echter geen sprake. Beide partijen zijn nog niet bereid de strijd definitief te staken en de Fransen betalen het losgeld voor Jan II nooit helemaal. Jans tweede zoon is echter als gijzelaar in Engeland achtergebleven en als die gevangen genomen wordt, reist Jan II naar Engeland om zich over te geven. Hij sterft in 1360 tijdens deze tweede gevangenschap.

Achtergrond: De Honderdjarige Oorlog (1337-1453)
Op zoek naar de andere Slag bij Poitiers? Lees: Slag bij Poitiers (ca. 733) was geen ‘botsing van beschavingen’
Meer Middeleeuwen
Overzicht van boeken over de Middeleeuwen

Verder op 19 september:

Vorige dag

20 september

Volgende dag

18 september