26 September

Slag van Stamford Bridge (1066)

Slag van Stamford Bridge – Pieter Nicolai Arbo

Op 25 september 1066 verslaat een leger onder leiding van Harold II Godwinson (Harold II van Engeland) de Vikingen in de omgeving van York. Deze zogenaamde Slag van Stamford Bridge maakt na twee eeuwen een eind aan de aanwezigheid van de Vikingen in Engeland.

De Vikingen zijn echter niet het enige probleem van Harold II geweest. Jaren eerder is hij na een schipbreuk in handen gevallen van de Normandische hertog Willem I de Veroveraar. Deze wil graag koning van Engeland worden en heeft Harold II tijdens zijn verblijf in Normandië laten zweren dat hij zijn rechten op de troon zou laten vallen.

Nadat koning Eduard de Belijder in 1066 is overleden laat Harold II zich echter toch tot koning van Engeland kronen. Hertog Willem I de Veroveraar is woedend over de gepleegde meineed en reist met een troepenmacht naar Engeland. Harold II heeft op dat moment echter ook te kampen met de Vikingen. De Noorse koning Harold III van Noorwegen (ook wel: Harald Hardrada) maakt namelijk ook aanspraak op de Engelse troon en kort nadat Harold koning is geworden landen de Vikingen met een grote invasiemacht in Noord-Engeland. Harold II reist noordwaarts om het op te nemen tegen de Vikingen. Nadat die enkele overwinningen hebben behaald worden ze op 25 september 1066 tijdens de Slag van Stamford Bridge echter verslagen.

Op dit deel van het beroemde Tapijt van Bayeux is vermoedelijk te zien hoe koning Harold II van Engeland (links) sneuvelt tijdens de Slag bij Hastings

Drie dagen na deze overwinning van Harold II valt hertog Willem I de Veroveraar met zijn troepenmacht het zuiden van Engeland binnen. Koning Harold II reist hierop noodgedwongen met zijn leger weer naar het zuiden. Op 14 oktober 1066 botsen de twee legers op elkaar. Harold II wordt verslagen door het Normandische leger en sneuvelt in de strijd. Willem de Veroveraar wordt de eerste Normandische koning van Engeland.

Lees ook: Tapijt van Bayeux – Een historisch wandkleed

Verder op 25 september:

  • TacitusTacitus
    275 – Marcus Claudius Tacitus wordt door de senaat gekozen tot Romeins keizer.
  • 1396 – De Ottomaanse sultan Bayezid I verslaat een christenenleger in de slag van Nicopolis.
  • 1944 – De bevrijding van Helmond tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1956 – De eerste trans-Atlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen.
  • 1972 – De bevolking van Noorwegen stemt tegen lidmaatschap van de EEG.
  • 1974 – Voor het eerst wordt bekend dat freon (destijds het voornaamste drijfgas in spuitbussen) de ozonlaag aantast
  • 1977 – Begrafenis van Steve Biko in Zuid-Afrika.
  • 1992 – In Zolder wordt de laatste steenkolenmijn van België gesloten.

Geschiedenisliefhebber? Volg Historiek:


Meer dagen in September »

27 september

Ontcijfering van de Steen van Rosetta (1822) Op 27 ...

26 september

Slag bij Warns (1345) Op 26 september 1345 zette ...

25 september

Slag van Stamford Bridge (1066) Op 25 september 1066 ...

24 september

Peter Stuyvesant draagt Nieuw Amsterdam over aan de ...

23 september

De planeet Neptunus wordt ontdekt (1843) Op 23 september ...

22 september

Lincoln kondigt zijn Emancipatieproclamatie aan (1862) Op 22 september ...

Emancipatieproclamatie

21 september

De engel Moroni verschijnt aan Joseph Smith (1823) Op ...

De engel Moroni - Standbeeld in Zwitserland

20 september

Vrede van Rijswijk (1697) Op 20 september 1697 wordt ...

19 september

Slag bij Poitiers (1356) Op 19 september 1356 vindt ...


26 September