Oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (1912)

Congres van de VNG in de jaren dertig

Op 28 februari 1912 werd in het Stadhuis in Den Haag de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) opgericht.

VNG

De aanzet voor de oprichting van de VNG werd al gegeven in 1910. Een aantal burgemeesters zit na een bestuursvergadering van de Onderlinge Risicovereniging van Nederlandse Gemeenten gezamenlijk te wachten op het station Staatsspoor in Den Haag. Zij bespreken het belang van samenwerking tussen de gemeenten. Daar ontstaat het idee om een vereniging op te zetten die gemeentelijke belangen kan behartigen.

Het zal nog twee jaar duren voordat de verenging daadwerkelijk wordt opgericht. De drijvende kracht achter de oprichting was de burgemeester van Zaandam, de heer Elias. Hij ontwierp de statuten van de vereniging. De twee andere oprichters waren de burgemeester van Zwolle, de heer Van Royen, en de wethouder van Den Haag, de heer Simons. Het doel van de VNG was onder andere dat de gemeentelijke belangen gezamenlijk verdedigd konden worden tegenover de regering en gezamenlijke inkoop van steenkolen voor de gemeentelijke gasfabrieken. Lees hier meer over de geschiedenis van de VNG.

Verder op 28 februari:

Vorige dag

1 januari

Volgende dag

27 februari