Radio Oranje begint met uitzenden (1940)

Koningin Wilhelmina spreekt de bevolking toe via Radio Oranje (Nationaal Archief)

Op 28 juli 1940 zendt Radio Oranje voor het eerst uit vanuit Londen. Radio Oranje was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd door de regering gebruikt om het Nederlandse volk moed in te spreken.

Tijdens de eerste uitzending sprak koningin Wilhelmina de bevolking toe. In totaal richtte de vorstin tijdens de bezettingsjaren via Radio Oranje vierendertig keer het woord tot het Nederlandse volk. Het programma dat om negen uur ’s avonds werd uitgezonden door de European service van de BBC werd bekend onder de naam “De stem van strijdend Nederland”.

Lees ook: ‘Radio Oranje had weinig invloed’
Beluister: Bevrijdingsuitzending Radio Oranje gereconstrueerd
Boek: Verzet vanuit de Verte – Onno Sinke

Verder op 28 juli:

Vorige dag

29 juli

Volgende dag

27 juli