Mehmed II verovert Constantinopel (1453)

Op 29 mei 1453 veroverde de Ottomaanse sultan Mehmed II de stad Constantinopel. Duizend jaar lang was Constantinopel een christelijke stad geweest. Na een beleg van vijftig dagen viel de stad in het voorjaar van 1453 in handen van de Ottomanen. Dit betekende gelijk het einde van het Byzantijnse Rijk.

Voorafgaand aan het beleg had Mehmed II grote maatregelen genomen. Hij had onder meer het fort Rumeli Hisari aan de Bosporus laten bouwen zodat Genovese kolonisten de Byzantijnen niet te hulp konden schieten. Bij de slag om Constantinopel sneuvelde de laatste Byzantijnse keizer: Constantijn XI.

Mehmed II was slechts eenentwintig jaar oud toen hij Constantinopel veroverde. Na de verovering trok hij de stad in, naar de Kerk van de Heilige Wijsheid, nu de Hagia Sophia. Een oelema, een islamitische geleerde, beklom de kansel en verkondigde:

Er is geen andere God dan Allah.

Het christelijke heiligdom werd daarmee een moskee. Hoewel Mehmed een islamitisch bestuurder was mocht de Grieks-orthodoxe kerk na de val van Constantinopel gewoon blijven bestaan. De sultan gaf zelfs opdracht de bijbel en andere christelijke teksten te vertalen in het Turks. Voor die tijd een tolerante opstelling.

De verovering van Constantinopel gaf het Ottomaanse Rijk zoveel aanzien, dat terugkijkend wel wordt gezegd dat het rijk op dat moment werd gesticht.

Boek: Twee steden – Opkomst van Constantinopel, neergang van Rome (330-608)

Verder op 29 mei:

 • Coca-Cola
  Coca-Cola

  1605 – Kroning van Paus Paulus V in Rome.

 • 1884 – De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen wordt opgericht.
 • 1886 – John Pemberton begint Coca-Cola te adverteren.
 • 1898 – Instelling van de Nobelprijs.
 • 1926 – De Nederlandse publieke omroep VPRO wordt opgericht.
 • 1940 – Arthur Seyss-Inquart aanvaardt het ambt van rijkscommissaris in Nederland.
 • 1953 – De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay bereiken als eerste mensen ooit de top van de Mount Everest.
 • 1955 – Eerste file in Nederland.
 • 1969 – Een nieuwe Nederlandse omroepwet treedt in werking: de NTS en de NRU gaan op in de NOS.
 • 1990 – Boris Jeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de republiek Rusland.
Vorige dag

30 mei

Volgende dag

28 mei