Martin Luther King wordt vermoord (1968)

Martin Luther King

Op 4 april 1968 wordt de Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Martin Luther King vermoord door sluipschutter James Earl Ray.

In 1968 is Martin Luther King bezig een mars van armen naar Washington voor te bereiden. Hij wordt echter weggeroepen om stakende vuilnismannen in Memphis te steunen. Een dag nadat hij in Memphis ongeveer tweeduizend volgelingen heeft toegesproken, wordt Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel doodgeschoten door een sluipschutter.

De Amerikaan James Earl Ray (1928-1998) bekent in 1969 dat hij de moord heeft gepleegd. Korte tijd later trekt hij deze verklaring echter weer in, maar hij wordt toch veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Familie van Martin Luther King gelooft overigens niet dat James Earl Ray de moordenaar is. Zij denken dat King slachtoffer is van een samenzwering. Soms wordt beweerd dat zowel de FBI als de CIA te maken hebben gehad met de moord, aangezien beide diensten een lastercampagne voerden tegen Martin Luther King. Lees hier meer over Martin Luther King

Lees ook: Martin Luther King (1929-1968) – Een man met een droom
Boek: Toespraken die de wereld veranderden

De dood van Martin Luther King

Verder op 4 april:

  • Tibet
    Tibet
    1912 – Tibet verklaart zich onafhankelijk van China.
  • 1949 – Oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
  • 1973 – Opening van het World Trade Center in New York.
  • 1983 – De tweede Spaceshuttle (de Challenger) wordt gelanceerd vanaf Cape Canaveral voor haar eerste vlucht.
  • 1988 – Het derde Nederlandse televisienet wordt in gebruik genomen.
  • 2003 – Vodou (voodoo) wordt officieel erkend als godsdienst in Ha├»ti.
Vorige dag

5 april

Volgende dag

3 april