Nederland verliest de Kaapkolonie aan de Britten (1795)

Kaap de Goede Hoop – Foto: NASA

Op 7 augustus 1795 verliest Nederland de Kaapkolonie in het uiterste zuiden van het huidige Zuid-Afrika aan de Britten. Op deze dag wordt namelijk de Slag om Muizenberg uitgevochten en Nederland delft het onderspit.

Kaap de Goede Hoop werd in 1486 ontdekt door de Portugese zeevaarder Bartolomeus Diaz. De Portugees noemde de plek echter Stormkaap. Dertien jaar later werd de kaap voor het eerst gerond door zijn landgenoot Vasco da Gama (1469-1524). De Portugese koning Johan II veranderde de naam in Kaap de Goede Hoop omdat hij hoopte dat via de kaap snel een doorvaart naar Indië zou worden gevonden.

De Nederlanders arriveerden in 1652 in Kaap de Goede Hoop. Namens de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) vestigde Jan van Riebeeck (1619-1677) er toen een verversingsnederzetting voor schepen die onderweg waren naar Indië. Het was de eerste Europese kolonie in Zuid-Afrika.

Jan van Riebeeck landt bij de Tafelbaai, april 1652. Schilderij van Charles Bell (1813-1882)

Oorspronkelijk was het niet het plan van de VOC om bij Kaap de Goede Hoop een kolonie te vestigen. Aangezien de bewoners van het fort de behoefte hadden om zelf land- en tuinbouwproducten te gaan verbouwen, stelde de VOC in 1657 ongeveer twintig boeren in de gelegenheid zich rond het fort bij Kaap de Goede Hoop te vestigen. Van Riebeeck bleef de kolonie leiden tot 1662. Toen hij vertrok bestond de kolonie uit ongeveer 130 personen. Hij wordt vaak gezien als de grondlegger van de Nederlandse volksplanting waar de latere blanke boerenbevolking van Zuid-Afrika uit voortgekomen is.

Nederland verloor de heerschappij over Kaap de Goede Hoop op 7 augustus 1795 tijdens de Slag om Muizenberg aan Britse troepen onder leiding van James Henry Craig. De overmacht van de Britten was enorm. Bij de Vrede van Amiens in 1803 kreeg het Bataafs Gemenebest de Kaapkolonie nog terug. Drie jaar later kregen de Britten de Kaapkolonie echter definitief in handen na de Slag van Blaauwberg.

Meer berichten over de Vereenigde Oostindische Compagnie
Lees ook: Jan van Riebeeck (1619-1677) – En Kaap de Goede Hoop
Overzicht van Boeken over de VOC

Verder op 7 augustus:

 • Viditel
  Viditel
  1919 – Afghanistan wordt onafhankelijk.
 • 1920 – In Berlijn wordt het voetbalstadion Stadion An der alten Försterei officieel geopend.
 • 1942 – De Amerikanen landen op Guadalcanal wat de Slag om Guadalcanal inluidt.
 • 1964 – Het Amerikaanse Congres neemt de Tonkin-resolutie aan
 • 1980 – Viditel gaat van start, een soort internet. Viditel heeft echter geen lang leven beschoren vanwege te hoge kosten.
 • 1990 – De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC beslist om alle gewapende acties gericht tegen de regering op te schorten.
 • 1997 – De AEX sluit voor het eerst boven de duizend (gulden-)punten (in euro’s: 453,78 punten).
 • 2012 – De Nederlands turner Epke Zonderland wint een gouden medaille op de rekstok bij de Olympische Spelen in Londen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vorige dag

8 augustus

Volgende dag

6 augustus