Willem van Oranje sticht de Universiteit Leiden (1575)

Academiegebouw aan het Rapenburg – Foto: CC/Rudolphous

Op 8 februari 1575 sticht Willem van Oranje de Universiteit Leiden. Het is de eerste universiteit in de Noordelijke Nederlanden.

Willem van Oranje is in deze periode de rijkste en machtigste edelman van de Noordelijke Nederlanden. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij de stad Leiden de eer van de eerste universiteit geeft, maar over het algemeen wordt aangenomen dat de vader des vaderlands de stad wilde belonen voor het succesvolle verzet tijdens het Spaanse beleg.

Op de stichtingsoorkonde uit 1575 staat overigens nog het zegel van Filips II. Zes jaar na oprichting van de universiteit maken de noordelijke gewesten zich met het Plakkaat van Verlatinghe definitief los van Spanje.

Lees ook: Willem van Oranje (1533-1584) – Vader des Vaderlands
Artikelen over de Tachtigjarige Oorlog – Opstand in de Nederlanden

Verder op 8 februari:

Vorige dag

9 februari

Volgende dag

7 februari