De Partij van de Arbeid wordt opgericht (1946)

Koos Vorrink op een verkiezingsposter uit 1946 – Foto: CC/Partij van de Arbeid

Op 9 februari 1946 wordt de Partij van de Arbeid opgericht als opvolger van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP).

Als kort na de Tweede Wereldoorlog de verzuilde politieke organisaties van voor de oorlog opnieuw worden opgezet, leeft bij veel aanhangers van de vooroorlogse SDAP de wens om op te gaan in een nieuw op te richten ‘doorbraakpartij’. De doorbraakgedachte is tijdens de oorlog, onder andere in het interneringskamp in Sint-Michielsgestel, ontstaan en omvat het idee dat na de bevrijding de maatschappij opnieuw moet worden ingericht.

PvdA
Oude scheidslijnen moeten worden doorbroken en er moet een nieuw elan van samenwerking tussen verschillende maatschappelijke groeperingen komen. Sleetse dogma’s moeten kortom overboord en er moet in harmonie worden samengewerkt om bestaanszekerheid voor de bevolking te creëren. Op die grondslag wordt op 9 februari 1946 de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht. In de partij fuseren, naast de SDAP, de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) tot één geheel.

De partij hoopt tijdens de eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946 direct een enorme overwinning te behalen door haar vermeende aantrekkingskracht op grote lagen van de bevolking. Het resultaat, ruim 28 procent, is dan ook een bittere teleurstelling: de doorbraak is mislukt. De schouders moeten er zo kort na de oorlog toch direct onder, en onder het motto ‘Het Nieuwe Bestand’ wordt er, samen met de aartsrivalen van de Katholieke Volkspartij (KVP), een kabinet van nationale eenheid samengesteld. Lees hier verder over de geschiedenis van de Partij van de Arbeid

Meer politieke geschiedenis
Boek: Zeventig jaar Partij van de Arbeid
Boek: De neergang van de PvdA

Verder op 9 februari:

  • 1592 – Kroning van paus Clemens VIII in Rome.
  • 1861 – Jefferson Davis wordt gekozen als eerste en enige president van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
  • 1904 – Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten de Entente cordiale.
  • 1921 – In Polen sterft de laatste in de vrije natuur levende wisent.
  • 1934 – Het eerste kassucces van de Nederlandse geluidsfilm, ‘De Jantjes’ gaat in première.
  • 1942 – Het grote lijnschip SS Normandie vat vlam, kapseist en zinkt in de haven van New York tijdens de ombouw tot troepentransportschip.
  • 1964 – Zeventig miljoen kijkers zien in de Ed Sullivan Show het eerste optreden van The Beatles op de Amerikaanse televisie.
  • 1968 – Prinses Beatrix opent samen met haar echtgenoot de Rotterdamse metro, de eerste metro in Nederland, en de kortste van de wereld.
  • 1982 – 2700 werknemers verliezen hun baan als de scheepswerf Cockerill Yards in het Belgische Hoboken failliet gaat.
  • 1998 – Supermarktketen Albert Heijn introduceert de Bonuskaart.
Vorige dag

10 februari

Volgende dag

8 februari