Petrus Canisius wordt heilig verklaard (1925)

Petrus Canisius

Op 21 mei 1925 werd de Nederlandse theoloog en jezuïet Petrus Canisius (1521-1597) door paus Pius XI heilig verklaard. In 1864 was hij al zalig verklaard. Paus Pius XI verleende de Nederlander ook de eretitel van kerkleraar.

Petrus Canisius werd op 8 mei 1521 geboren in Nijmegen, als zoon van burgemeester Jacob Kanis. Hij studeerde in Keulen waar hij, onder het pseudoniem Petrus Noviamagus, een uitgave publiceerde van de mystieke werken van de Duitse mysticus Johannes Tauler. In 1543 werd Petrus Canisius opgenomen in de Sociëteit van Jezus en drie jaar later ontving hij zijn priesterwijding.

Canisius promoveerde in 1549 in Bologna tot doctor in de godgeleerdheid en doceerde hierna aan verschillende Duitse universiteiten. De jezuïet wordt beschouwd als een van de belangrijkste leiders van de Contrareformatie, de reactie van de Rooms-Katholieke Kerk op de protestantse Reformatie in de zestiende en zeventiende eeuw.

Meer religieuze geschiedenis

Verder op 21 mei:

Vorige dag

22 mei

Volgende dag

20 mei