Begin van de Belgische Opstand (1830)

Tafereel van de revolutie – Constantin Fidèle Coene, 1830

Op 25 augustus 1830 werd in de Muntschouwburg in Brussel de opera La Muette de Portici (De stomme van Portici) opgevoerd, ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem I. Het stuk ging over een opstand tegen de napolitaanse koninklijke garde. Bij de aria Amour sacré de la patrie (De heilige liefde voor het vaderland) sloeg de vlam in de pan.

Rond de Brusselse schouwburg had zich al een groep relschoppers verzameld en zij kregen gezelschap van tientallen bezoekers van de schouwburg. Gezamenlijk sloegen ze ruiten in, plunderden ze winkels en verzamelden ze wapens. De geest was uit de fles. Het was het begin van de Belgische opstand, het startsein van een onafhankelijk België.

Koning Willem I was al vijftien jaar koning van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden (1815). Beide gebieden waren samengevoegd tijdens het Congres van Wenen dat Europa na de val van Napoleon opnieuw moest indelen.

Na vijftien jaar waren veel Belgen ontevreden. Veel van de katholieke zuiderlingen waren bijvoorbeeld niet blij met het feit dat Willem I protestants was en de Franstalige edelen vonden het weer vervelend dat de regering Nederlands sprak. Veel liberalen waren daarnaast van mening dat de koning veel te machtig was.

Septemberdagen 1830 op de Grote Markt in Brussel – Gustaaf Wappers, 1835

Toen in 1830 in Frankrijk de koning Karel X succesvol werd afgezet kwamen ook de Belgen in actie. Koning Willem I wilde de Zuidelijke Nederlanden kost wat kost in het koninkrijk houden en zette het leger in tegen de opstandelingen.

Al snel splitste het leger zich echter ook. De zuidelijke militairen deserteerden op grote schaal. Dit versterkte het onafhankelijkheidsgevoel van de Belgen nog meer en er werd een nieuwe koning aangesteld: Leopold van Saksen-Coburg, de eerste koning der Belgen, ofwel koning Leopold I. Deze koning legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af. De eenentwintigste juli is om die reden in België nog altijd de nationale feestdag.

Lees ook: Belgische Opstand (1830) – Het verlies van België

Verder op 25 augustus:

 • Keizer Gratianus
  Keizer Gratianus
  383 – Keizer Gratianus wordt bij Lugdunum (huidige Lyon) door opstandige soldaten gevangengenomen en vermoord.
 • 1438 – In Gouda ontstaat een grote stadsbrand.
 • 1580 – Slag om Alcantara: Spanje verslaat Portugal.
 • 1609 – Galileo Galilei demonstreert zijn eerste telescoop.
 • 1718 – Stichting van New Orleans door Franse immigranten.
 • 1875 – Als eerste zwemt Matthew Webb Het Kanaal over.
 • 1891 – Thomas Alva Edison verwerft het patent op de 35mm-film.
 • 1944 – Tweede Wereldoorlog: Parijs wordt bevrijd door de geallieerden.
 • 1960 – Olympische Zomerspelen in Rome worden geopend.
 • 1988 – Het historisch centrum van Lissabon wordt door brand verwoest.
 • 1990 – Voor het eerst keurt de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie goed waarbij het wordt gewettigd om militaire middelen in te zetten om het handelsembargo tegen Irak te doen naleven.
 • 2006 – Het laatste massa-geproduceerde filmrolletje van Europa komt in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band.
Vorige dag

26 augustus

Volgende dag

24 augustus