26 December

Willem de Veroveraar wordt tot koning van Engeland gekroond (1066)

Kroning van Willem de Veroveraar (Tapijt van Bayeux)

Op 25 december 1066 wordt Willem de Veroveraar tot koning van Engeland gekroond.

Willem I de Veroveraar werd vermoedelijk in de herfst van 1028 geboren in het kasteel van Falaise, Normandië. Dit als zoon van Robert van Normandië en Herleva van Falaise, de dochter van een leerlooier genaamd Fulbert. Zijn vader, ook wel Robert de Duivel genoemd, was hertog van Normandië. Omdat hij diens bastaardzoon zoon was werd hij tot 1066, het moment dat hij Engeland veroverde, ook wel Willem de Bastaard genoemd. Nadat zijn vader in 1035 was overleden volgde Willem hem op als hertog van Normandië. Zijn positie stond echter onder druk. Lang niet alle edelen waren er blij mee dat de hertog werd opgevolgd door een bastaardzoon. Na een door Willem I gewonnen slag bij Val-ès-Dunes (1047) werd hij meer gewaardeerd en wist hij zijn effectief gezag in het hertogdom te vestigen.

Willem I de VeroveraarWillem I de Veroveraar

Willem was verre familie van de Engelse koning Eduard de Belijder die zelf als balling lange tijd in Normandië had geleefd. De Engelse koning had geen kinderen en maakte bekend dat hij wilde dat Willem hem na zijn dood op zou volgen. In Engeland verzette met name graaf Godwin van Wessex zich hier fel tegen. De zoon van deze graaf, Harold Godwinson, zou rond 1064 schipbreuk hebben geleden bij de Normandische kust en in handen zijn gevallen van Willem. Harold zou toen een eed hebben afgelegd waarin hij zwoer zijn rechten op de Engelse troon te laten varen.

Toen koning Eduard de Belijder in 1066 overleed, liet Harold zich echter tot koning Harold II van Engeland kronen. De hertog van Nomanrdië reisde hierop met ongeveer 8000 manschappen naar Engeland af. Zijn leger stuitte op 14 oktober 1066 in de buurt van het huidige Engelse plaatsje Battle op de Engelse troepenmacht. De slag die hierop volgde ging de geschiedenisboeken in als de Slag bij Hastings en werd gewonnen door de Normandiërs. Het was de eerste grote overwinning in de Normandische verovering van Engeland. Willem heette voortaan Willem I de Veroveraar. Koning Harold II van Engeland sneuvelde op het slagveld. Op kerstdag van hetzelfde jaar werd Willem de Veroveraar in de Westminster Abbey tot koning van Engeland gekroond. Hij bleef daarnaast hertog van Normandië.

Lees ook: Willem de Veroveraar (ca. 1028-1087)
Boek: 1066 – Willem de veroveraar

Verder op 25 december:

  • 333 – Keizer Constantijn I benoemt zijn jongste zoon Constans I tot Caesar (onderkeizer) van het Romeinse Rijk.
  • 800 – Karel de Grote wordt tot keizer gekroond.
  • 1492 – Christoffel Columbus’ vlaggenschip, de Santa María lijdt schipbreuk op Hispaniola. Hij sticht er La Navidad, de eerste Europese nederzetting in Amerika sinds de Vikingen.
  • 1847 – Oprichting van het waterschap de Polder van Berlicum.
  • 1896 – John Sousa componeert “The Stars and Stripes Forever”.
  • 1917 – De Turken zetten de laatste grote aanval op Jeruzalem. De bezetters, de Britse troepen, winnen de slag.
  • 1980 – De Vlaamse zanger Louis Neefs en zijn vrouw komen om het leven bij een verkeersongeval.
  • 1989 – Nicolae en Elena Ceauşescu, de Roemeense dictator en zijn vrouw, worden veroordeeld en geëxecuteerd.
  • 1991 – Michail Gorbatsjov, president van de Sovjet-Unie, kondigt zijn aftreden aan. Tegelijkertijd houdt de Unie op te bestaan.

Geschiedenisliefhebber? Volg Historiek:


Meer dagen in December »

27 december

Charles Darwin begint aan zijn reis met de ...

26 december

De computer wordt uitgeroepen tot TIME Machine of ...

25 december

Willem de Veroveraar wordt tot koning van Engeland ...

24 december

Vrede van Gent (1814) Op 24 december 1814 wordt ...

23 december

Vincent van Gogh verliest zijn oor (1888) Op 23 ...

22 december

Begin van de Dreyfus-affaire (1894) Op 22 december 1894 ...

Dreyfus wordt uit zijn rang gezet

21 december

Walt Disney brengt ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ ...

20 december

De eerste Nobelprijzen worden uitgereikt (1901) Op 20 ...

19 december

‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens verschijnt (1843) Op ...

18 december

De Piltdown-mens hoax (1912) Op 18 december 1912 wordt ...

Onderzoekers buigen zich over de resten van de Piltdown-mens

26 December