Charles Darwin begint aan zijn reis met de Beagle (1831)

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831 begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

Charles Darwin

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie. Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden gecreëerd. De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie.

De bioloog had zijn ideeën opgedaan tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijk selectie. Darwin ontdekte onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leefden op subtiele wijze van elkaar verschilden. Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.

Lees ook: Charles Darwin (1809-1882) – Vader van de evolutietheorie
Boek: Het ontstaan van soorten – Charles Darwin
Boek: Charles Robert Darwin, 1809-1882

Verder op 27 december:

  • 1851 – In Nederland zijn de eerste postzegels te koop, geldig vanaf 1 januari.
  • 1949 – Soevereiniteitsoverdracht van Indonesië.
  • 1984 – De AMPTE-IRM satelliet zet een wolk bariumatomen vrij en creëert daarmee een “kunstmatige komeet” die vanop de aarde zichtbaar is.
  • 2013 – Bij een bomaanslag in de Libanese hoofdstad Beiroet raken zeker 71 mensen gewond en worden zes mensen gedood, waaronder oud-minister en voormalig ambassadeur Mohammed Shattah.
Vorige dag

28 december

Volgende dag

26 december