Johannes Kepler publiceert zijn Mysterium cosmographicum (1596)

Mysterium cosmographicum van Johannes Kepler

De Duitse astronoom Johannes Kepler publiceerde op 9 juli 1596 zijn eerste boek: Mysterium cosmographicum (mysterie van de kosmos). Kepler was toen nog maar vijfentwintig jaar oud en gaf wiskundeles aan een protestantse hogeschool in Graz. De theorie die hij in zijn werk publiceerde, ontwikkelde hij naar eigen zeggen terwijl hij les gaf.

Afbeelding van de platoonse lichamen uit de ‘Mysterium cosmographicum’

Kepler wilde de wereld ordenen en was er van overtuigd dat het planetenstelsel was opgebouwd volgens een mathematische harmonie. De Schepper had zich in zijn ogen laten leiden door wiskundige wetmatigheden en Kepler probeerde zijn leven lang te achterhalen welke wetmatigheden dat dan precies waren.

In Mysterium cosmographicum deed hij uit de doeken hoe de kosmos er volgens hem uit zag. Bijzonder was dat hij bij deze voorstelling de zon in het midden van de kosmos, als centraal lichaam, plaatste. Hij was daarmee de eerste wetenschapper die de heliocentrische theorie van Nicolaus Copernicus (1473-1543) als uitgangspunt nam.

Volgens Kepler stond de structuur van het planetenstelsel in verband met vijf regelmatige veelvlakken, de zogenaamde platoonse lichamen.

Boek: Ontdekking van de aarde – Het grote verhaal van een kleine planeet

Verder op 9 juli

 • Hendrik VIII
  Hendrik VIII
  1540 – Koning Hendrik VIII van Engeland laat zijn huwelijk met zijn vierde vrouw, Anna van Kleef, nietig verklaren.
 • 1816 – Argentinië verklaart zich onafhankelijk van Spanje.
 • 1943 – Amerikaanse, Canadese en Britse troepen voeren een invasie uit op het Italiaanse eiland Sicilië.
 • 1945 – De Nederlandse minister van financiën, Piet Lieftinck, stelt de geldzuivering in: vóór 14 juli moeten alle bankbiljetten van 100 gulden worden ingeleverd.
 • 1960 – Sovjet-leider Nikita Chroetsjov dreigt de Verenigde Staten met een raketaanval als het communistische bewind op Cuba wordt aangevallen.
 • 1982 – Een Boeing 727, Pan Am vlucht 759, stort neer in Kenner (Louisiana). Alle 145 inzittenden en acht mensen op de grond komen om het leven.
 • 1982 – Coca-Cola introduceert Cola Light
 • 2002 – Drieënvijftig Afrikaanse landen verenigen zich in een Afrikaanse Unie.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vorige dag

10 juli

Volgende dag

8 juli